UVJETI POSLOVANJA
Obitelj Šikić, Knjajićeva 6, 22243 Murter (u daljnjem tekstu vlasnici), iznajmljuju kuću
prema objavljenim informacijama dostupnim na stranicama www.vrulje-kornati.com
1. Rezervacije i plaćanje
Upiti za rezervaciju smještaja se šalju elektroničkim putem. Rezervacija je moguća samo po uplati
akontacije od 30%, dok ostatak iznosa se plaća po dolasku direktno vlasnicima. Nakon što vlasnici
prime vaš upit za rezervacijom, poslat će vam podatke za plaćanje akontacije. Nakon što vlasnici
prime uplatu, poslat će vam potvrdu rezervirane usluge i rezervacija je potvrnena.
2. Cijena smještajne jedinice
Cijena kuće objavljena je objavljene u eurima po tjednu. Navedene cijene se odnose na boravak od 7
dana, subota-subota. Ako se boravi 2 tjedna cijena se može dogovoriti.
3. Pravo vlasnika
Vlasnici mogu promijeniti ili otkazati rezervirani smještaj samo ako prije ili za vrijeme trajanja odmora
nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, ili viša sila, vlasnici tada gostu
trebaju ponuditi zamjenski smještaj. Ponuneni zamjenski smještaj treba biti iste ili više kategorije od
kategorije rezerviranog smještaja. Razlike u cijeni izmenu rezerviranog smještaja i zamjenskog
smještaja ide na trošak vlasnika. Ako nije moguća zamjena smještaja, gostu će biti vraćen uplaćeni
iznos.
4. Pravo gosta na promjene i otkaz
Ukoliko gost želi otkazati rezervirani smještaj, treba to učiniti putem e-maila, nakon čega vlasnici
potvrđuju otkaz. Ukoliko gost otkaže 61 ili više dana prije početka korištenja usluge, akontacija mu se
u cijelosti vraća. Ukoliko gost otkaže 31-60 dana prije početka korištenja usluge, akontacija se ne
vraća ali se gostu može ponuditi zamjenski termin u tekućoj godini. Ukoliko gost otkaže 0-30 dana
prije početka korištenja usluge, te ako se gost ne pojavi ili otkaže smještaj nakon početa trajanja
usluge, vlasnici naplaćuju iznos uplaćene akontacije.
5. Transfer
Redovan transfer se vrši isključivo subotom sa adrese vlasnika. Gost je dužan doći na mjesto transfera
te biti kompletno spreman za transfer, najkasnije u 11.00 sati kako bi se transfer izvršio na vrijeme.
Ukoliko gost kasni, dužan se javiti telefonom. Tada vlasnici i gost na licu mjesta razmatraju i odlučuju
je li moguće izvršiti redovan transfer. U slučaju vremenskih neprilika, kad nije moguć transfer brodom
na otok, vlasnik će gostu osigurati privremeno prenoćište, te izvršiti transfer sutradan. Ukoliko gost
inzistira na transferu istog dana, vlasnik će mu osigurati veći brod za transfer, uz eventualnu
nadoplatu gosta.
6.Prva pomoć
Na Kornatima ne postoji ambulanta ni apoteka. U hitnim slučajevima gost je dužan na licu mjesta
organizirati transfer za Murter gdje je ambulanta. Za pomoć pri organiziranju može se obratiti
vlasnicima, ukoliko je potrebno. Gost je upoznat sa ovom činjenicom i putuje na vlastiti rizik.
7. Obveze vlasnika
Dužnost vlasnika je brinuti se o provedbi usluga, brinuti o pravima i interesima gosta sukladno dobrim
običajima u turizmu. Vlasnici su dužni osigurati da se gostu pruže sve zakupljene usluge te stoga
odgovara gostu zbog možebitnog neizvršenja zakupljenih usluga ili dijela usluga. Vlasnici isključuju
svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom.
8. Obveze gosta
Gost je obvezan posjedovati ispravne putne isprave, poštivati carinske i devizne propise Republike
Hrvatske, pridržavati se kućnog reda u smještajnoj jedinici, te suranivati s vlasnicima u dobroj
namjeri, za svaku načinjenu štetu u kući ili na iznajmljenom brodiću, gost je dužan tu štetu u cijelosti
nadoknaditi vlasnicima. Visinu štete će realno procijeniti vlasnici. Gost je odgovoran za troškove
nastale zbog nepoštivanja obveza.
9. Prtljaga
Vlasnici ne odgovaraju za prtljagu koja je uništena, izgubljena, oštećena ili ukradena u kući ili oko
kuće, ni na brodu za vrijeme transfera ili izleta.
10. Putno osiguranje
Naše cijene ne uključuju putno osiguranje od rizika na putovanju.
11. Rješavanje prigovora
Gost ima pravo tražiti odrenenu naknadu za neizvršene usluge, a koje je platio. Sve reklamacije se
rješavaju na licu mjesta. Naknadne reklamacije se ne uvažavaju.
12. Opći uvjeti
Uplaćivanjem akontacije ili cjelokupnog iznosa aranžmana, gost potvrnuje da je pročitao ove uvjete
poslovanja, te da se sa njima u potpunosti slaže.